неделя, 29 януари 2012 г.

Нека започна... Let me start

    Не зная какъв е конкретният повод да попаднеш тук, вероятно Google е уредил случайната ни среща, но така или иначе ми е приятно да се запознаем.
   Това е първата публикация на този блог, което означава, че тя крие много неизвестни и за самата мен. Всъщност, аз със сигурност ще съм най-любопитният и читател :-)
   Създадох този блог, защото от известно време открих за себе си голямото удоволствие от правенето на поздравителни картички за различни поводи. Първата ми любов беше опаковането на подаръци. Логично обаче е наличието на повод и подарък, за да има какво да се опакова, докато с картичките нещата стоят доста по-неангажиращо. Така постепенно се запалих по хартиите, печатите, мастилата и всички останали нещица, свързани с това занимание. Тук е моментът да благодаря на милата ми приятелка Анни, без която всичко това нямаше да се случва. Тя беше първият човек, чиято реакция по повод на направена от мен опаковка беше толкова позитивна и окуражаваща, че отключи в мен вярата, че това, което ми доставя удоволствие да правя, може би се получава добре. От там на сетне винаги е била моят пътеводител в развиването на това ми хоби. Благодаря ти, мила!
   Картичката, която публикувам направих, защото печатът с балерината в една от сериите на My Mind's Eye намирам за много ефирен, а другата ми цел бе да използвам черен  Core'dinations със синя сърцевина. Това е резултатът:

   Предполагам, че повечето неща, които ще качвам тук, ще са свързани с различни предизвикателства, в които ще участвам, което си е и една от причините да създам блога като цяло.
    Желая хубав уикенд и ще се радвам на следваща среща!


   I don't know what is the specific reason for you to be here, I guess Google has arranged our meeting, but anyway it's nice to meet you.   This is the first post of this blog, which means that it holds many unknowns for myself either. In fact, I am surely its most curious reader :-)   I created this blog because some time ago I discovered for myself the great pleasure of making greeting cards for various occasions. My first love was the gift wrapping. Logically, however, is the presence of an occasion and a gift to have something to wrap.Cards on the other hand are much more casual. So gradually I became a passionate fan of paper, stamps, inks and all other stuff related to this activity. Now it is the moment to thank to my dear friend Annie. This wouldn't happen without her. She was the first whose reaction to a packaging I had made was so positive and encouraging that trigger in me the belief that what I was enjoying creating, was not so bad. From then on she has always been my guide in cardmaking. Thank you, dear!    The card I publish is made using the lovely ballerina stamp from My Mind's Eye series and my other goal was to use black Core'dinations with blue core colour.
    I guess most things that I will upload here will be related to different challenges, which I will participate. In fact this is one of the main reasons to start the blog as a whole.
    W
ish you a nice weekend and will really enjoy next meeting!
 

Artilicious | Creative Commons Attribution- Noncommercial License | Dandy Dandilion Designed by Simply Fabulous Blogger Templates