вторник, 26 февруари 2013 г.

Месец на любовта / Month of love

Това е най-подходящото време на годината за публикуване на тази картичка:


This is the most appropriate time of the year to publish this card.

неделя, 10 февруари 2013 г.

Нов дом / New home

 Подарихме тази картичка без вписано послание. Оставихме това на домакините, сдобили се с така мечтаното ново жилище. Нека те го изпълнят със съдържание...We gave away that card without a written message. We left this to the householders who finally got the dreamed new home. Let it be fulfilled with meaning...
 

Artilicious | Creative Commons Attribution- Noncommercial License | Dandy Dandilion Designed by Simply Fabulous Blogger Templates