неделя, 16 септември 2012 г.

Прекрасна си! / You are lovely!

Толкова е хубаво, че съм заобиколена с хора, на които мога да кажа от сърце: "Прекрасен/на си!". Обичам приятелите си и безкрайно ценя особеностите в характерите им, различния им подход към живота, контрастиращото им поведение, интересите им и въобще всичко онова, което ги прави специални и неповторими за мен. Момичето, за което направих тази картичка се настани трайно в списъка на онези, които с обич наричаме "най-скъпи", и с които времето никога не ни стига да изговорим и съпреживеем всичко онова, което ни се иска. Желая й всичко най-прекрасно!


It's so wonderful that I'm surrounded with people who I may tell from the bottom of my heart: "You're lovely!". I love my friends and I value endlessly the distinction in their characters, their different approach to life, their contrastive behaviour, their interests and all of the things that make them so special and unique to me. I made this card for a girl who permanently joined the list containing those who we call "dearest" and never have enough time to talk to and share as much as we need to. I wish her the loveliest things in life!


 

Artilicious | Creative Commons Attribution- Noncommercial License | Dandy Dandilion Designed by Simply Fabulous Blogger Templates